Стручни радови наставника


Стручни и научни радови наставника и стручних сарадника школе подразумевају публиковане или непубликоване научне и стручне радове, приказе резултата акционих и других истраживања, стручне рецензије и друге врсте радова из области образовања и наука којима се баве запослени.
Сви овде постављени радови заштићени су  лиценцом  Креативне заједнице (Creative Commons):
Приказан је следећи број ставки: 2
Аутор/и и звањеНазив радаОпис/ напомене
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Аутор/и и звањеНазив радаОпис/ напомене
Леонора Ненадов, проф. разредне наставе Наставничка свест о професионализму дипломски рад из соцологије образовања 
Оливера Самарџић, проф. разредне наставе Узроци, последице и актуелни поступци у превазилажењу преоптерећености ученика дипломски рад на Учитељском факултету у Сомбору 
Приказан је следећи број ставки: 2
Comments