Стручна литература

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Прикажи
Мајкрософтове препоруке за методолошке и технолошке иновације у настави  11. 2. 2020. 06:20 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
списак дидактичких принципа за успешну наставу приређивача Б. Чабрића и Х. Фридмена  11. 2. 2020. 06:20 Сл. Јурић
Ċ
Прикажи
практикум за младе наставнике - увођење у посао  11. 2. 2020. 06:20 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
анализа ПИЗА тестирања у Србији 2003. и 2006. у издању МПС  11. 2. 2020. 06:20 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
забавна граматика за основце  11. 2. 2020. 06:20 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
приручник за примену активног учења/ наставе  11. 2. 2020. 06:20 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
приручник користан за посете и излете у Београд  11. 2. 2020. 06:23 Сл. Јурић
Ċ
Прикажи
  11. 2. 2020. 06:23 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
ОЕЦД приручник о резултатима ПИСА тестирања у Србији 2009  11. 2. 2020. 06:20 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
Приручник завода за школство Црне Горе са прегледом наставних метода  11. 2. 2020. 06:20 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
ОЕЦД приручник о настави усмереној на исходе  11. 2. 2020. 06:20 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
практикум за одржавање семинара и радионица; превод са енглеског Гордана Љубановић  11. 2. 2020. 06:22 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
хрватски приручник са саветима за децу и родитеље  11. 2. 2020. 06:22 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
приручник и практикум са разврстаним наставним методама по функционалности  11. 2. 2020. 06:20 Сл. Јурић
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Прикажи
ПИСА 2009. у огледалу  11. 2. 2020. 06:22 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
издање ЗВКОВ-а о резултатима ПИСА тестирања у Србији 2012  11. 2. 2020. 06:22 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
ОЕЦД-приручник - анализа истраживања о корупцији у образовном систему  11. 2. 2020. 06:22 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
историја образовања новог доба  11. 2. 2020. 06:22 Сл. Јурић
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Прикажи
приручник за родитеље и наставнике о интернет-опасностима по децу  11. 2. 2020. 06:21 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  11. 2. 2020. 06:21 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
скрипта  11. 2. 2020. 06:21 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
приручник Креативног центра за родитеље о подизању и васпитању деце  11. 2. 2020. 06:22 Сл. Јурић
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Прикажи
  7. 2. 2020. 00:36 Сл. Јурић
Ċ
Прикажи
  7. 2. 2020. 00:36 Сл. Јурић
Comments