Стручна литература

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Прикажи
Мајкрософтове препоруке за методолошке и технолошке иновације у настави  26.07.2015. 09:40 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
списак дидактичких принципа за успешну наставу приређивача Б. Чабрића и Х. Фридмена  26.07.2015. 09:51 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
ПИСА 2009. у огледалу  26.07.2015. 10:11 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
приручник за родитеље и наставнике о интернет-опасностима по децу  26.07.2015. 09:42 Сл. Јурић
Ċ
Прикажи
практикум за младе наставнике - увођење у посао  10.11.2017. 02:40 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
издање ЗВКОВ-а о резултатима ПИСА тестирања у Србији 2012  26.07.2015. 10:08 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
анализа ПИЗА тестирања у Србији 2003. и 2006. у издању МПС  26.07.2015. 10:10 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
забавна граматика за основце  26.07.2015. 10:14 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
приручник за примену активног учења/ наставе  25.07.2015. 21:22 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
ОЕЦД-приручник - анализа истраживања о корупцији у образовном систему  26.07.2015. 09:44 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
приручник користан за посете и излете у Београд  26.07.2015. 10:16 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  26.07.2015. 10:04 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
ОЕЦД приручник о резултатима ПИСА тестирања у Србији 2009  26.07.2015. 10:06 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
Приручник завода за школство Црне Горе са прегледом наставних метода  26.07.2015. 09:57 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
ОЕЦД приручник о настави усмереној на исходе  26.07.2015. 10:01 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
практикум за одржавање семинара и радионица; превод са енглеског Гордана Љубановић  26.07.2015. 09:48 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
хрватски приручник са саветима за децу и родитеље  26.07.2015. 09:55 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
скрипта  26.07.2015. 09:59 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
приручник Креативног центра за родитеље о подизању и васпитању деце  26.07.2015. 10:13 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
приручник и практикум са разврстаним наставним методама по функционалности  26.07.2015. 09:54 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
историја образовања новог доба  26.07.2015. 09:52 Сл. Јурић
Comments