Радови за стручно усавршавање


Радови о стручном усавршавању подразумевају презентације, приказе, сажетке и друге материјале који запослени у школи припремају у оквиру стручног усавршавања у школи или су га представљали на другом месту, па и у школи. Радови могу да обухвате: приказе облика стручног усавршавања које су похађали, пројекте у којима су учествовали, приказе стручне литературе, важне образовне теме, дидактичког средства и друго.
Сви овде постављени радови заштићени су  лиценцом  Креативне заједнице (Creative Commons):
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Прикажи
Приказ акционог истраживања о читању и разумевању прочитаног рађеном у ОШ "Бранко Ћопић" у Младенову  27. 11. 2015. 03:22 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
Презентација о примеру добре инклузивне праксе, приказана на стручној трибини о инклузији у Бачкој Паланци; постоји одобрење родитеља о јавном објављивању података.  26. 7. 2015. 15:23 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
презентација о новом Правилнику по коме ученици са проблемима у понашању могу д буду укључени у друштвено-корстан и хуманитарни рад.  5. 3. 2019. 06:43 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  5. 3. 2019. 06:42 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
Представљање електронског програма обуке "ИКТ у настави" одржано је на наставничком већу 26. 12. 2012.  28. 7. 2015. 03:48 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
Презентација са предавања за Наставничко веће о инклузији и ИОП 1, ИОП 2, ИОП 3   24. 11. 2015. 00:55 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
Презентација о примеру добре инклузивне праксе, приказана на стручној трибини о инклузији у Бачкој Паланци; постоји одобрење родитеља о јавном објављивању података.  26. 7. 2015. 15:23 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
Презентација о примеру добре инклузивне праксе, приказана на стручној трибини о инклузији у Бачкој Паланци; постоји одобрење родитеља о јавном објављивању података.  26. 7. 2015. 15:15 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
презентација рада Славице Јурић представљеног на једнодневном семинару "Ка савременој настави српске књижевности" 2008.  27. 7. 2015. 17:09 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
Приказ међушколског пројекта за ученике од 3. до 8. разреда; презентовано на Смотри стваралаштва школских библиотекара 2012.  26. 7. 2015. 13:02 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
Предавање о почетној настави почетног читања и писања 26. 11. 2015.   27. 11. 2015. 03:21 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
излагање о мотивацији и мотивисању ученика за учење; резултати ад-хох истраживања о мотивисаности ученика 7. и 8. разреда наше школе  18. 1. 2022. 08:21 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
Презентација о примеру добре инклузивне праксе, приказана на стручној трибини о инклузији у Бачкој Паланци; постоји одобрење родитеља о јавном објављивању података.  26. 7. 2015. 15:22 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
Представљање пројекта о здравим стиловима живота који је 2015-16. осмишљен и реализован у оквиру ШРП са ученицима и родитељима одељења учитељице Јасмине Васојевић, уз стручну помоћ педагошкиње Ксеније Краљ  6. 11. 2016. 17:20 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
Излагање и подсетник о педагошкој документацији - наст. припремама и педагошкој свескама одржала је педагошко-психолошка служба школе. Примери образаца постављени су на сајт школе.   13. 11. 2018. 00:36 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
Презентација примера добре праксе - вођење одељенског портфолија; презентовано на Сабору учитеља 2012.  26. 7. 2015. 13:00 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
презентација коришћена на стручној радионици о стереотипима и предрасудама  4. 3. 2016. 06:48 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
Сценарио за излагање и радионицу за Наставничко веће, коју су 1. 12. 2015. одржале Славица Јурић, Драгана Менчик, Бранка Радовановић (Стручни актив за развој школског програма)  2. 12. 2015. 12:20 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
Приказ истоименог програма обуке са примерима из праксе у оквиру СУ на нивоу школе  26. 7. 2015. 12:58 Сл. Јурић
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Прикажи
  30. 10. 2018. 08:00 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  30. 10. 2018. 08:00 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  30. 10. 2018. 08:00 Сл. Јурић
Comments