Огледни и угледни часови


Огледни и угледни часови наставника, стручних сарадника и сарадника у школи представљају примере добре праксе које су они реализовали у школи, приказали у оквиру стручног усавршавања на нивоу школе, или учествовали на конкурсима и наставничким такмичењима, смотрама и слично. Постављамо презентације које су наставници користили да би приказали процес рада или на часу, наставне припреме и, по потреби, друге дидактичке материјале и документацију која је пратила час/ часове.
Сви овде постављени радови заштићени су  лиценцом  Креативне заједнице (Creative Commons):
Приказан је следећи број ставки: 11
Аутор/и и занимањеНаставна јединица/ темаПредмет/и и разредПедагошки опис
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Аутор/и и занимањеНаставна јединица/ темаПредмет/и и разредПедагошки опис
Славица Јурић, вероучитељ, школски библиотекар; Драгана Менчик, учитељ Божић и божићни обичаји Верска настава, 1 - 4. разред 4 наставне јединице о Божићу у сваком разреду предметне наставе и божићни квиз 
Славица Јурић, вероучитељ, школски библиотекар Црква као заједница љубави Верска настава, 1. разред Наставна припрема за 2 часа, са прилозима 
Бранка Радовановић, учитељ Решавање једначина Математика, 4. разред Наставна припрема: диференцирана обрада новог градива, са наставним листићима - задацима 
Славица Јурић, вероучитељ, школски библиотекар Смрћу смрт победи Верска настава, 8. разред Наставна припрема, 5 наставних јединица о схвтању смрти у хришћанству и нехришћанским учењима 
Мирјана Шијаков, наставник биологије Болести зависности Биологија, 7. разред Презентација са наставним садржајима за рад на часу о три теме: пушење, алкохолизам, психоактивне супстанце 
Драгана Менчик, учитељ; Славица Јурић, вероучитељ Игре и играчке наших предака Народна традиција, 2. разред Презентација угледног 2 часа са дедама и бакама са током часова, прилозима, резултатима и наставном припремом - свенаријом радионице. 
Драгана Менчик, учитељ; Славица Јурић, школски библиотекар Шта треба да знам Српски језик, Музичка култура, Ликовна култура, 3. разред Наставне припреме са описом ситуације, образложењем иновације и налозима за вођење ученичког портфолија на три часа, примерима и резултатим аученичког рада. 
Јасмина Васојевић, учитељ Површина, боја, простор Ликовна култура, 4. разред наставна припрема за час са наставним материјалима и резултатима ученичког рада 
Оливера Самарџић, учитељ Човек - чула Познавање природе и друштва, 4. разред Наставна припрема, обрада новог градива са наставним садржајима и наставним листићима 
Бранка Радовановић, учитељ; Драгана Менчик, учитељ; Славица Јурић, школски библиотекар Даљина ми не смета да вест о Дејани пошаљем на крај света Српски језик, 3. разред Пројектна настава о темама вест, извештај, писмо на примеру медијске популаризације даровите ученице са инвалидитетом; садржи наставне припреме, пројектну документацију, наставне садржаје, пројектне резултате. 
Славица Јурић, школски библиотекар; Бранка Радовановић, учитељ; Предраг Вајагић, наставник српског језика Трагом једне школске клупе Српски језик, 8. разред Пројектна настава на тему новинарских и научно-популарних врста и примеру медијске популаризације даровите ученице са инвалидитетом; садржи наставне садржаје, пројектну документацију и пројектне резултате. 
Приказан је следећи број ставки: 11
Comments