Збирке, репозиторијуми


У архиви школске библиотеке постоје збирке некњижне и документационе грађе из наставног процеса и живота школе (наставни листићи, визуелна средства, зидни графикони итд). Са порастом активности у школском библиотечко-информационим центром, са све већом присутношћу савремених технологија у раду, а посебно интересовању ученика и наставника, указује се потреба да се документаристичка грађа чува и онлајн и учини доступном не само за колеге и ученике у школи, него и шире.
Због тога се на страницама овог менија формирају збирке и репозиторијуми (подаци о одређеној врсти грађе са педагошким описом) у електронској форми. остаје отворена могућност да се нешто од те грађе штампа о школским јубилејима, као и да се постојећа грађа у папирном облику дигитализује.