Типови и врсте текстова

поставио/ла Славица Јурић 1. 7. 2015. 18:06   [ Ажурирао/ла 13. 9. 2017. 02:57 Сл. Јурић ]
Многе врсте текстова са списка  користићеш за израду задатака током свог школовања. Ти текстови нису везани само за наставу српског и страних језика, него за било који вид и облик писаног изражавања. У табели су наведени типови текста са главним особинама и врсте текста у оквиру сваког типа. Сам закључи за које предмете и у којим животним ситуацијама ћеш користити поједине типове и врсте текстова.
 ТИП  ТЕКСТАВРСТА  ТЕКСТА 
 Дескриптивни текст
 • опис виђеног, доживљеног, замишљеног, сањаног;
 • представља детаље у вези са једним средишним субјектом; 
 • преовлађује просторна над временском перцепцијом.
 • кратка прича, приповетка; 
 • новински чланак, есеј; 
 • стручни/научни чланак; 
 • рекламни текст, летак; 
 • каталог итд. 
Наративни текст 
 • о стварном, историјском, имагинарном;
 • прати след чињеница;  
 • преовлађује временска перцепција.
 • бајка, басна, приповетка, новела, роман; 
 • новински чланак, извештај; 
 • дневник, хроника; 
 • приватно писмо итд. 
 Информативни текст

 • основна сврха - пружање информација
 • објективан став
 • телеграм, вест, изјава, коментар; 
 • обавештење, порука; 
 • позивница; 
 • записник, пословно писмо; 
 • оглас типа „тражи се“; летак; 
 • карта (возна, биоскопска), ред вожње, летења; 
 • рецепт (лекарски, кулинарски); 
 • биографија (си-ви), библиографија итд.
 Аргументативни текст

 • Пружа аргументе са циљем да докаже или оповргне неку идеју/ хипотезу/ став. 
 • Може да буде и у тону убеђивања, чак натурања своје идеје, сучељавања мишљења.
 • дискусија, дебата; 
 • реферат, семинарски, матурски, дипломски рад; 
 • стручни/научни чланак; научна расправа; 
 • новински чланак; 
 • реклама; 
 • проповед итд. 
 Регулативни текст

Планира и/или уређује активност или понашање; прописује редослед процеса.

 • упутства и правила (за употребу апарата, играње игара, попуњавање образаца, и сл.); 
 • уговор, закони и прописи; 
 • упозорења, забране; 
 • здравица, похвала, покуда, захвалница итд. Comments