Пази, видиоте, снимамо!

Наши филмићи - заморчићи настали 2007-09.
Млади воле видео, добију све на готово, не морају да замишљају. данас је лако направити и видео-клипове. Међутим, показало се да кад желимо да осмислимо филм који преноси неку идеју, или бележи најважније информације, то баш није тако лако. 
Библиотечка односно медијска секција окушала су са неколиким филмићима које су снимили на своју иницијативу и уз помоћ ментора. 
Један европски мислилац, критички настројен према електронским и масовним медијима, исковао је реч видиот за оне који се своде на видео-информације. 
Колико има истине у томе најбоље знају они који се се покушали изразити путем видеа.

Како смо учили о филму

Покушај снимања дебатног часа

Анализа снимљеног филма
Comments