Ресурси‎ > ‎

Простор и опрема

Простор

БИЦ има преко 120 квадрата у пет просторија и ходнику. Од тога централни део од 70 квадрата чини читаонички део у који је уз зидове смештен књижни фонд у застакљене ормаре, осим најфрекевентнијих књига школске лектире, који се налазе у отвореним ормарима, стандардне висине до 2 м. Уз прозоре смештено је десет рачунара са прикључком на интернет, а сви су умрежени на штампач и скенер за потребе индивидуалног истраживачког рада. Први од рачунара повезан је са фиксним видео-бимом за потребе презентација и демонстрација на часовима, обукама и семинарима. У читаоници се налази и један ТВ-апарат са кабловском телевизијом. У улазном делу где се налази ТВ-апарат и видео-бим у ормаре уз зидове смештена је мала цедетека и референсна збирка (енциклопедије, лексикони, приручници, речници и др). Периодика је смештена у затворене, мале ормариће испод великих застакљених. У другом делу читаоничког простора је преостали део књижног фонда и радни део за библиотекара са још два рачунара: један са школском библиотечком базом, служи искључиво за унос у базу и потребе раздуживања и задуживања корисника, а други са периферним уређајима за остале послове. Комплетан књижни фонд смештен је по УДК-систему, осим школске лектире.
С обе стране читаоничког дела целом дужином читаонице су две архиве, ширине преко једног метра. Оне се налазе у косинама поткровља и служе за смештај некњижне грађе, наставних средстава и помагала за наставу и ваннаставне активности (апаратура за повез, преносиви видео-бим, школски фото-апарат, архивска грађа уз наставу, филмотека, збирке визуелне грађе – фолије, плакати, схеме, репродукције и друго, затим реквизити и костими за драмске секције и др), а у њих се улази из читаоничког, централног дела БИЦ.
Посебно, из ходника, улази се у две мање просторије. Једна је предвиђена за самосталан рад наставника. У њу је смештен рачунар и фотокопир-апарат са другим периферним рачунарским уређајима за припрему наставе и ваннаставних активности. Рачунар је такође прикључен на интернет. Друга мала просторија је предвиђена за школски разглас. У њему је предвиђен смештај уређаја за руковање школским разгласом, одлагање цедеа и боравак дежурних и за разглас задужених ученика и наставника.
Дуж ходника у поткровљу је изложбени простор на зиду, предвиђен за тематске и друге изложбе.

Опрема

Библиотечко-информациони центар има:
 • 12 стоних рачунара са непрестаним приступом интернету
 • 1 лаптоп
 • 1 непреносиви видео-бим и пројекционо платно
 • 1 преносиви видео-бим
 • 2 ласерска штампача. црно-бела
 • 1 ласерски штампач у боји
 • 1 скенер А3 формата
 • 1 пројектор за фолије
 • апарат за повезивање
 • апарат за пластификацију
 • разглас са два звучника и микрофоном у посебној просторији у библиотечком комплексу
 • апарат за фотокопирање у посебној просторији у библиотечком комплексу
Comments