Ресурси

Библиотека - место за сваког и свашта


Библиотеку централним местом школе чине њени ресурси: књижни и некњижни фондови, опрема која омогућава доступност свих извора знања, посебне збирке по потребама наставника и ученика. Изнад свега, најзначајнији ресурс библиотеке чине људи - наставници и библиотекарка, ученици. Они јој дају живот, а не књиге.
У складу са ИФЛА-препорукама за рад школских библиотека, у библиотеци се не чувају књиге које се не читају, те је у две велике ревизије расходована половина књига: застарелих, физички оштећених, неактуелних, идеолошки обојених... Књиге издвојене за расход стајале су пар месеци у ходнику старе зграде како би сви заинтересовани (ученици, наставници, родитељи, грађанство) узели књиге које би желели да имају, а остатак је продат у стару хартију.
У библиотеци се инсистира на савременим изворима знања и специфичним збиркама по потребама запослених.