Програми‎ > ‎

Перспективе


По новом Правилнику о програму свих облика рада стручних сарадника у школи, школска библиотека, поред годишњег има и перспективни план који се доноси на период од више година.
У складу са Школским развојним планом и Школским програмом, а инспирисана међународним стратешким документима о раду библиотека, наша библиотека доноси перспективни план за 4 године.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Прикажи
  18.11.2019. 06:15 Сл. Јурић
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ā
Прикажи
  06.09.2019. 05:07 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  18.11.2019. 06:16 Сл. Јурић
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Прикажи
Правилник МПН из 2011. године  30.10.2015. 19:05 Сл. Јурић
Ċ
Прикажи
  18.11.2019. 06:13 Сл. Јурић
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Прикажи
превод маниифеста Међународне федерације библиотечких удружења (International Federation of Library Associations) за школске библиотеке  30.10.2015. 18:48 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
разрада и упутства за примену принципа из Манифеста  30.10.2015. 18:48 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
превод свих важних међународних библиотечких манифеста које је израдила ИФЛА/ УНЕСКО  30.10.2015. 18:52 Сл. Јурић
Comments