Истраживање и извори знања


Истраживачка настава

Готово да не постоји садржај у настави коме се не може приступити помоћу истраживачких метода. Задаци истраживачког типа поседују високу васпитну и образовну вредност јер на више начина ангажују ученика, а то помаже његовом развоју и трајном усвајању знања. Истраживачки задаци могу бити на различитим нивоима интелектуалне активности: 
 • обавештавања – прикупљања одређених података. 
 • тумачења -тражи се уочавање односа, узрочно последичних веза и сл. 
 • стваралаштва - изналажење нових решења. 
Наставник је присутан у виду организатора активности, поставља задатак и прати резултате рада.


Врсте изворa и грађа 

Гугл-претраживач је вероватно прво полазиште за претрагу свима, и наставницима, поготово ученицима. 

Подела извора знања

Извори знања, међутим, многи су и разноврсни, а њихове поделе такође:
 • по пореклу: 
  • штампани, 
  • писани (у рукопису) 
  • усмени (директно од говорника)
 • по техничким предусловима
  • класични (штампани), 
  • електронски (извор за који нам је потребан неки уређај) и 
  • онлајн
 • по библиотечкој подели: 
  • монографске публикације, 
  • периодика, 
  • визуелни, 
  • картографски итд.
 • по примарности на: 
  • примарне,
  • секундарне и 
  • терцијарне


Comments