Не дистанцирај се од књиге

поставио/ла Сл. Јурић 14. 10. 2020. 00:15   [ ажурирано 14. 10. 2020. 01:08 ]
У Дечијој недељи започињемо читалачке дневнике.

Ако социјална дистанца подразумева минималне физичке контакте с људима , то нам оставља више простора да се дружимо с књигом.  Да ли су дружења с људима и с књигама у обрнутој сразмери, проверили смо са ученицима разредне наставе током Дечије недеље.

Представи књигу и дођи у библиотеку

Библиотекарка је направила јединствене читалачке листиће по жанровима (сликовнице, стрип, бајке, легенде и митови, приповетке, поезија, романи, научно-популарне) које ученици попуњавају као странице дневника прочитаних књига. У акцију су се укључили сви ученици млађег узраста, а за почетак су жанрови одређени по  разредима:
  1. разред је добио читалачки листић за сликовнице
  2. разред је добио читалачки листић за поезију
  3. разред је добио читалачки листић за бајке
  4. разред је добио читалачки листић за приповетке
Ученици су добровољно попуњавали своје листиће од којих је направљена изложба у школској библиотеци. На часу у библиотеци сазнали смо из разговора да су читали књиге док нису ишли у школу, и то махом из својих малих, кућних библиотека.

Које врсте књига постоје и које ја волим

Затим смо разговарали о томе  које врсте књига воле. Које врсте књига постоје открили су так
о што је на сваком столу било по пар збирки истоврсних књига, па су летимичним прегледом покушавали да утврде шта им је заједничко како би открили о којој књижевној врсти је реч. Најтеже је било одредити научно-популарне врсте иако готово сви воле да читају такве књиге. Осим што су увидели и изнели сличности истоврсних књига, ученици су увидели и разлике међу некима: сликовницама и стриповима, сликовницама и богато илустрованим дечијим енциклопедијама, приповеткама и бајкама, бајкама и митовима и легендама.  Затим им је обзнањено да свака од тих врста књига има свој листић и да убудуће, кад прочитају неку књигу, могу да добију одговарајући листић који ће попунити и сакупљати на паноу у својој учионици. На крају године бираћемо читаоце са највећим бројем прочитаних књига, најуреднијим читалачким дневником итд.

Поклони се и почни

На крају су ученици који су попунили читалачке листиће, представили своје књиге, Док су представљали књиге, дата су им упутства о томе како треба да попуњавају листиће и где могу да их добију уколико желе да воде своје читалачке дневнике.


Comments