Електронско насиље

поставио/ла Сл. Јурић 1. 3. 2016. 07:54   [ ажурирано 1. 3. 2016. 08:53 ]
уторак, 23. фебруар 2016. година 13.15 - 14.00
 Тим за заштиту деце од злостављања, нација у оквиру својих редовних активности осмислио је серију предавања за ученике од 6. до 8. разреда о електтронском насиљу. Предавања су започела у двама одељењима, једно 6. и ејдно 7. разреда уоквиру ЧОС-а. Предавање је припремила и изложила наст. информатике и заменица директора Снежана Фпдора. Ученици су пажљиво пратили излагање. након излагања разговор су водили одељенске старешине, педагошкиња школе и наставница. Ученицима су облици насиља познати из прича вршњака и одраслих, али досада, кажу, нису били систематски упознати са свим видовима насиља. 

Comments