Упитник - инструмент самовредновања

поставио/ла Сл. Јурић 12. 4. 2016. 14:02   [ ажурирано 12. 4. 2016. 15:46 ]
уторак, 12. април 2016. година, 12-14
У организацији Тима за самовредновање релаизована је обука о упитнику као инстзрументу самоврденовања у школи. Прво је Драган Прпа изнео основне теоретске поставке упитника и врста питања, обраде података у функцији самовредновања.
Потом је Славица Јурић на практичном примеру приказала Гуглов упитник, његову функционалности, начине приказа резултата. Присутне колеге су одвежбале креирање свих врста питања тако да у спремни за састављање упитника за самовредновање одабраних области у 2015-2016. 
Сви су се сложили да је Гуглов упитник велика олакшица за самовредновање, сређивање и приказ резултата.

Comments