Стручни органи - квалитет рада

поставио/ла Сл. Јурић 2. 12. 2015. 11:58   [ ажурирано 21. 4. 2016. 13:27 ]
уторак, 1. децембар 2015. година 19 - 21
На иницијативу Стручног актива за развој школског програма за Наставничко веће припремљено је излагање са елементима радионичког рада о могућностима квалитетнијег и ефикаснијег рада школских органа и тимова. За ту прилику припремљене су анализе оптерећености колега радом у многобројним органима, упоредни преглед законске регулативе о раду обавезних стручних органа и програма које школа мора да оствари, те предлог нове расподеле чланова колектива по органима и тимовима, као и предлог преименовања и спајања више сродних програма у један тим како би рад био ефикаснији. Предлог је сачињен тако да се не коси за законском регулативом, а поштује аутономију школе. Колеге су имале прилику да процене сопствену компетентност за рад у појединим органима/ тимовима и изјасне се за оне где могу дати највећи допринос; да размотре преклапања и дуплирања појединих тема, садржаја и задатака у различитим програмима које школа мора да оствари. Колеге су се углавном сложиле да оптерећеност радом у многим тимовима утиче на квалитет тимског рада те да предлог заслужује да се о њему озбиљно размисли и уз мања прилагођавања до краја године припреми прелазак на нове саставе стручних органа, преименовања и спајања тимова. 
Прилози:
  • Сценарио радионице са прилозима за рад налази се на страници са ресурсима облика СУ на нивоу школе. 
  • Мапа са прегледом стручних органа, тимова и програма које остварују; у ресурсима концепата мапе су изводи из закона, правилници, приручници, протоколи, упутства и др. 

Comments