Школски органи и стратешки документи

поставио/ла Сл. Јурић 4. 4. 2016. 16:49   [ ажурирано 6. 4. 2016. 00:36 ]
4. априла 2016. године 18.30 - 20.00
Након Наставничког већа у оквиру стручног усавршавања у школи одржано је предавање са дискусијом о ударним органима школе, њиховој међусобној упућености једних на друге, повезаности програма и садржаја за које су одговорни,  процедурама и актима којима је регулисан њихов рад и школским документима које доносе и за чије су оставрење су они одговорни:
  • Тим за самовредновање - план самовредновања
  • Стручни актив за развој школског програма - Школски развојни план
  • Стручни актив за школски програм - Школски програм
  • Педагошки колегијум - Годишњи план рада школе
Предавање је прва од две активности  Стручног актива за развој школског програма као наставак на даљем разматрању како да рад стручних органа буде што функционалнији, што једноставнији, подела послова што праведнија у циљу повећања квалитета рада.
Излагање је водила Славица Јурић и Драгана Менчик. Кроз пример једне теме из области Наставе и учења показано је како она од иницијативе Тима за самовредновање постаје тема Школског развојног плана, затим специфичност Школског програма и конкретна активност у Годишњем плану рада. Дискусија је била жучна, са примедбама, изношењима досадашњег искуства, препрекама за ефикасан рад свих органа, предлозима детаља о којима треба мислити уколико се договоримо да од следеће године радимо са мањим бројем органа, али ефикасније.  
Наредна активност заказана је за 13. април 2016. године у 18.30 и обухватиће чланове тимова. Радиће се радионички тако што ће сви тимови да споје своје програме у један већи тим по новом предлогу организације тимова и да покушају да направе план свог рада обједињујући своје планове рада, а програми остају посебни.


Comments