Предавање о ИОП-у

поставио/ла Сл. Јурић 9. 11. 2015. 12:10
9. новембар 2015. година, 12.30 - 13.30
Тим за инклузију, односно два његова члана - учитељица Јасмина Васојевић и школски психолог Драган Прпа одржали су предавање за Наставничко веће подсећајаући нас на права, обавезе и процедуре инклузивног образовања. Акценат је био на ИОП 3, односно идентификовању даровите деце с обзиром да у школи постоје само два детета са којима се ради по ИОП 2. Након предавања повела се кратка дискусију о начинима идентификовања даровите деце, процедури пријављивања Тиму и делокругу рада и овлашћењима Тима за инклузију. 
Презентација са овог предавања налази се у збиркама и репозиторијумима


Comments