Педагошка документација

поставио/ла Сл. Јурић 23. 10. 2018. 15:01   [ ажурирано 13. 11. 2018. 00:40 ]
уторак, 23. октобар 2018.
18-20 часова

Педагошка свеска и наставна припрема

Од ове године школа има још два ноа тима од којих је један задужен за обезбеђивање квалитет рада и развој школе. Између осталог, овај тим донео је план унапређивања рада школе на основу процене у оквиру екстерног вредновања који је дала Школска управа. По том плану током ове године педагошко-психолошка служба има неколико предавања о педагошким и психолошким темама. Прво у низу тих предавања било је посвећено педагошкој документацији. са акцентом на педагошким свескама и наставним припремама јер су то теме на коју је екстерна имала примедбе и савете. Педагошкиње Ксенија и Љиљана, психолог Драган изложили су подсетник о томе шта треба да садржи наставна припрема и педагошка свеска путем презентације која се налази у репозиторијуму радова за стручно усавршавање. На сајту школе су постављени примери образаца и за наставне припреме и за педагошке свеске, на страници Педагошки обрасци.
Дискусија о овим темама, поготово о теми педагошке свеске, била је и жучна и плодна, те је било различитих мишљења и ставова: од мишљење да је то још једна непотребна формалност, до мишљења да је управо то суштина вредновања, праћења и развијања свих компетенција ученика.

Напредовање у струци

У другом делу Славица Јурић, библиотекарка, укратко је упознала наставничко веће са својим захтевом за напредовање у звање педагошког саветника да би добила мишљење наставничког већа, које је било позитивно. Ту прилику искористила је да оне који не знају упозна, а оне који знају - подсети на процедуре у напредовању. Припремила је инфографику о процедури при напредовању и обрасце са показатељима, описом и доказима за наставнике. Инфорграфику прилажемо овде, а обрасци су у ресурсима - Радови СУ у школи

Comments