Обуке за примену ИКТ у настави

поставио/ла Сл. Јурић 28. 7. 2015. 11:22
Четвртком у 18.30 до краја 2008/09. школске године обука за коришћење савремених технологија у образовању
Време у ком смо имали само рачунаре у информатичком кабинету и стручним службама, који су стално заузети, остало је за нама. Опремљеност школског информатичко-информационог центра, са 12 рачунара који су на располагању и ученицима и наставницима, поставио је пред нас нови задатак да се припремимо за време које је пред нама. У том времену информационо-комуникациона технологија постаје наша стварност и будућност те је задатак наставника и да га у процесу наставе користе и да оспособе ученике да их користе за учење, а не само за забаву, што је стварност наших ученика.
Зато је покренута организована обука наставника за коришћење ИКТ у настави, која оспособљавање за коришћење рачунара при припреми за час (рад са сликама, скенирање, табеле, припрема наставних листића и слично), али и креирање образовних софтвера, веб-страница и коришћење других онлајн-услуга у процесу учења. У овом полугодишту четвртак увече је дан који је предвиђен за те обуке наставника, на које се пријавило нешто преко десетак наставника. Елементарну обуку води школски библиотекар, али је она заправо тимска, јер увек неко нешто више или другачије зна, па је то и добар начин да се размене различита искуства и степени вештина и оспособљености.
На овај начин, пријављени наставници су се укључили на Мајкрософтов акредитовани курс електронски курс „Социјални софтвер у настави“, чије су задатке решавали на групним састанцима и самостално од куће, уз сталну повезаност са групом и електронском учионицом самог курса и његових модератора. У недељу, 5. априла 2009. сви полазници успешно су положили завршни испит организован у Новом Саду и добили потврде са нових 16 сати стручног усавршавања.
Током зиме у библиотеци је организован и семинар уживо за креирање лекција на Мудлу који су водили Жолт Коња и Горан С.

Comments