Додатна подршка деци

поставио/ла Сл. Јурић 21. 2. 2017. 10:29
Додатна подршка ученицима са сметњама у развоју - стручно предавање
На Наставничком већу колеге дефектолози из ОШ "Херој Пинки" одржали су предавање о додатној подршци коју пружају стручњаци из њихове школе наставницима и ученицима са сметњама у развоју који похађају редовну школу. Предавање су одржали директорица школе и дефектолог М. Шарац. Директорица је говорила о законској регулативи, а дефектолог М. Шарац о процедурама и конкретним примерима. Comments