Стручно усавршавање


Библиотека је место на коме се одржавају семинари не само зато што је највећи простор у школи, него и зато што што има прописну опрему.
Новим Правилником о сталном стручном усавршавању запослених у образовању, сви просветни радници имају обавезу да се стручно усавршавају на нивоу установе, и то 44 часа годишње. Повремене обуке по потребама запослених наша школа држала је у библиотеци и раније, па  сад остаје само да се то усавршавање планира, прати, вреднује и извештава о њему. На овој страници извештаваћемо о активностима стручног усавршавања у школској библиотеци.
Све што сте одувек хтели да знате о стручном усавршавању заједно са предлозима образаца можемо погледати и преузети ОВДЕ.Безбедност на раду

поставио/ла Сл. Јурић 10.03.2017. 05:33   [ ажурирано 10.03.2017. 05:47 ]

петак, 10. март 2017. година, 12-14
Однедавно школа има Правилник о заштити и безбедности на раду који је престављен Наставничком већу и након разматрања усвојен на седници Школског одбора.
За све раднике школе организовано је предавање о безбедности и сигурности на раду у две групе. Предавање је одржао дипл. инжењер технологије Лазар Инић, руководилац Сектора за заштиту животне средине на Институту за безбедност и сигурност на раду из Новог Сада. Представљајући најважније одредбе законских решења и права и обавеза, он је своје предавање прилагодио не само струци - просветним радницима, него и специфичностима наше школе. Тако је ово предавање било корисно да још једном сагледамо који су то професионални ризици на послу којим се бавимо и каква су нам права у вези са њима, као и начини и могућности заштите.

Додатна подршка деци

поставио/ла Сл. Јурић 21.02.2017. 10:29

Додатна подршка ученицима са сметњама у развоју - стручно предавање
На Наставничком већу колеге дефектолози из ОШ "Херој Пинки" одржали су предавање о додатној подршци коју пружају стручњаци из њихове школе наставницима и ученицима са сметњама у развоју који похађају редовну школу. Предавање су одржали директорица школе и дефектолог М. Шарац. Директорица је говорила о законској регулативи, а дефектолог М. Шарац о процедурама и конкретним примерима. Гугл-диск и извештаји

поставио/ла Сл. Јурић 13.06.2016. 11:38

понедељак, 13. јун 2016. година; 12.30 - 14.30

За две групе наставника (како би сви заинтересовани могли да се пријаве на свој налог и раде практично) и нове наставнике у школи којима је Гугл-еду налог тек отворен организована је обука са темом: позиви за заједничко уређивање у картици Ажурирања на имејлу; сређивање Гугл-диска - разврставање о фасциклама, брисање и дозволе; разлика између мог диска и дељених датотека; преузимање образаца на мој диск и преузимање на рачунар; постављање попуњеног извештаја са рачунара и са мог диска у заједничке дељене фасцикле.
Обука је организована поводом постављања извештаја у заједничке дељене фасцикле и решавања недоумица око личних и дељених докумената, преузимања и постављања, које су се појединим запосленим дешавале током године.
На обуци је у обе групе учествовало свега 14 наставника, од тога троје нових, по чему можемо судити да већина нема проблема са Гугл-диском. 

Обука за рад на завршним испитима

поставио/ла Сл. Јурић 09.06.2016. 14:43   [ ажурирано 09.06.2016. 14:52 ]

четвртак, 9. јун 2016, 18.30 - 20.00
У складу са дописом и материјалима из Министарства за све запослене школе уприличено је излагање на ком нас је педагошкиња Ксенија Краљ подсетила на правила и процедуре током дежурства и других послова на завршним испитима. 
Иако се чинило да је све познато, било је ситница које су поново разматране, размене искуства са ранијих испита, а разматрана је и синдикална иницијатива да ти послови спадају у додатни рад. 
Обука ће бити уврштена у стручно усавршавање на нивоу школе. 
Будући да је обука окупила читаво наставничко веће, директорица је дала и текуће информације о крају наставне године, а на самом крају наставници су усвојили предлог о поједностављивању и спајању школских органа.

Школски тимови

поставио/ла Сл. Јурић 13.04.2016. 13:38   [ ажурирано 13.04.2016. 13:45 ]

радионица, 13. април 2016. година, 18.30 - 20.30
Стручни актив за развој школског програма у свом предлогу за функционалнији и ефикаснији рад тимова планирао је и радионицу која обухвата програме тимова који су по новом предлогу спојени:
  • тимови за културне активности и представљање рада школе у - Тим за маркетинг 
  • тимови за социјалну заштиту, здравствену заштиту ученика, сарадњу са породицом, са локалном самоуправом, за екологију и одрживи развиј - Тим за сарадњу са локалном средином
  • ученичке организације (Дечији савез, Подмладак Црвеног крста и Ученички парламент) - Тим за ученичке организације
Радионицу су водили Драган Прпа и Бранка Радовановић. Писхолог Драган Прпа на самом почетку подсетио је колеге  на целокупан предлог, а затим су он и учитељица Бранка изнели принципе по којима садашњи тимови треба да размотре своје програме, поједноставе их и направе заједнички план рада јединственог тима. Ова игра симулације као радионичка техника биће корисна не само као пролазак кроз процес рада за следећу годину, него се и резултати саме радионице могу користити заиста за следећу годину без обзира што ће тимови тада имати мањи број чланова. 
На крају су тимови известили шта су урадили, на каква преплитања и прожимања програма су наишли и како су их решили, какве су тешкоће предвидели. 
Сви присутни сложили су се ће овакав начин рада бити ефикаснији. На радионици је било 18 чланова од укупно 40 колега који се тренутно налазе по разним тимовима што је само још један показатељ како су досадашњи тимови радили тако да се често не зна ни ком тиму припадамо, а камоли да се у њему ради пуном снагом.

Упитник - инструмент самовредновања

поставио/ла Сл. Јурић 12.04.2016. 14:02   [ ажурирано 12.04.2016. 15:46 ]

уторак, 12. април 2016. година, 12-14
У организацији Тима за самовредновање релаизована је обука о упитнику као инстзрументу самоврденовања у школи. Прво је Драган Прпа изнео основне теоретске поставке упитника и врста питања, обраде података у функцији самовредновања.
Потом је Славица Јурић на практичном примеру приказала Гуглов упитник, његову функционалности, начине приказа резултата. Присутне колеге су одвежбале креирање свих врста питања тако да у спремни за састављање упитника за самовредновање одабраних области у 2015-2016. 
Сви су се сложили да је Гуглов упитник велика олакшица за самовредновање, сређивање и приказ резултата.

Школски органи и стратешки документи

поставио/ла Сл. Јурић 04.04.2016. 16:49   [ ажурирано 06.04.2016. 00:36 ]

4. априла 2016. године 18.30 - 20.00
Након Наставничког већа у оквиру стручног усавршавања у школи одржано је предавање са дискусијом о ударним органима школе, њиховој међусобној упућености једних на друге, повезаности програма и садржаја за које су одговорни,  процедурама и актима којима је регулисан њихов рад и школским документима које доносе и за чије су оставрење су они одговорни:
  • Тим за самовредновање - план самовредновања
  • Стручни актив за развој школског програма - Школски развојни план
  • Стручни актив за школски програм - Школски програм
  • Педагошки колегијум - Годишњи план рада школе
Предавање је прва од две активности  Стручног актива за развој школског програма као наставак на даљем разматрању како да рад стручних органа буде што функционалнији, што једноставнији, подела послова што праведнија у циљу повећања квалитета рада.
Излагање је водила Славица Јурић и Драгана Менчик. Кроз пример једне теме из области Наставе и учења показано је како она од иницијативе Тима за самовредновање постаје тема Школског развојног плана, затим специфичност Школског програма и конкретна активност у Годишњем плану рада. Дискусија је била жучна, са примедбама, изношењима досадашњег искуства, препрекама за ефикасан рад свих органа, предлозима детаља о којима треба мислити уколико се договоримо да од следеће године радимо са мањим бројем органа, али ефикасније.  
Наредна активност заказана је за 13. април 2016. године у 18.30 и обухватиће чланове тимова. Радиће се радионички тако што ће сви тимови да споје своје програме у један већи тим по новом предлогу организације тимова и да покушају да направе план свог рада обједињујући своје планове рада, а програми остају посебни.


Стереотипи и предрасуде

поставио/ла Сл. Јурић 03.03.2016. 07:11   [ ажурирано 03.03.2016. 07:31 ]

4. март 2016. година 13.30 - 14.00
У оквиру стручног усавршавања на нивоу школе учитељице Бранка Радовановић и Драгана Менчик организовале су и радионицу о стереотипима и предрасудама. Изложиле су, прво, информације о значењу речи, а затим кроз две практичне вежбе присутне наставнике провеле кроз последице постојања стереотипа и предрасуда у раду у групи. Циљ радионице је био освешћивање постојања предрасуда и стереотипа како међу нама тако и у учионицу, међу децом, ради промене понашања. Због тога су на крају радионице присутни наставници добили сценарио радионице за рад са децом. 
Радионица о стереотипима и предрасудама


Кампања за инклузивно образовање

поставио/ла Сл. Јурић 03.02.2016. 06:18   [ ажурирано 03.02.2016. 06:24 ]

18. март 2011.
Кампања за инклузију пројекат је Министарства просвете, Центра за интерактивну педагогију, Центра за образовне политике, Савеза учитеља и Фонда за отворено друштво, који ће се реализовати до краја школске 2010/2011. године у 100 градова Србије кроз тросатне акредитоване трибине. Један од тих градова је и Бачка Паланка.
У Кампањи је учествовала и наша школа вишеструком улогом својих запослених. Као општински координатори изабране су Драгана Менчик и Славица Јурић, а на трибини су говориле о инклузивној пракси четири наше учитељице: Бранка Радовановић, Добрила Борковић, Јасмина Васојевић и Наталија Ковачевић. 
Трибина је одржана 18. марта 2011. године у великој сали бившег комитета . Атмосферу трибине пренеће вам кратки филм:

Кампања за инклузију 2011.


Креирање и уградња веб-албума

поставио/ла Сл. Јурић 09.12.2015. 06:12   [ ажурирано 09.12.2015. 06:13 ]

среда, 9. децембар 2015. године 12.15-13.30
Тим за представљање рада школе и школски летопис организовао је за своје чланове и све заинтересоване наставнике обуку за креирање веб-албума на Гугловом Пикаса веб-албуму и уградњу у сајт и Блогер. Обука је планирана ради бољег и функционалнијег вођења школских веб-места и летописа, али може да користи и наставницима за вођење онлајн портфолија, е-учионица и другог на Гугловом налогу. Десетак присутних наставника практично су опробали креирање албума, именовање и одређивање датума и емста снимања, писање натписа испод сваке  слике, брисање и премештање, давање јавних дозвола албуму, а затим уградњу у сајт и блог. 

1-10 of 20