Пројектна настава

Пројектна настава је комплексан модел наставе који подразумева различите методе и технике рада са ученицима у зависности од теме / проблема и узраста ученика. Приложени су материјали: 

1. Литература о настави заснованој на проблему и пројекту

  • презентације са резимеима о пројетктној / проблемској настави
  • постер са прегледом главних собина пројектне аставе
  • књиге и стручни чланци и проблемској/ пројектној настави 

2. Документација за помоћ наставнику при организацији и реализацији пројекетне наставе

  • водич за наставнике
  • разлике између тима и групе
  • упитник за одређивање тимских улога
  • ...

3. Примери пројектне наставе и документације уз њу

Примере објављујемо са дозволом аутора, најпре из наше школе.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Прикажи
  4. 2. 2020. 04:54 Сл. Јурић
Ċ
Прикажи
  4. 2. 2020. 04:54 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:54 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:54 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:54 Сл. Јурић
Ċ
Прикажи
  4. 2. 2020. 04:54 Сл. Јурић
Ċ
Прикажи
  4. 2. 2020. 04:54 Сл. Јурић
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:55 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:55 Сл. Јурић
ą

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:55 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:55 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:55 Сл. Јурић
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:56 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:56 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:56 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:56 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:56 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:56 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:56 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:56 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:56 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:56 Сл. Јурић
ċ

Прикажи
  4. 2. 2020. 04:56 Сл. Јурић
Comments