TIMSS 2015 у Србији

поставио/ла Сл. Јурић 1. 7. 2015. 18:25   [ ажурирано 27. 9. 2018. 06:35 ]
Милица Марушић Јаблановић, Николета Гутвајн, Ивана Јакшић и др. (ур.)
Институт за педагошка истраживања, Београд , 2017.
TIMSS је верзална скраћеница за међународни истраживачки центар трендова у предметима математике и науке ( Trends in International Mathematics and Science Study)  који је осмислила и води Међународна организација за  евалуацију образовних постигнућа из Амстердама (International Assostiation for the Evaluation of Educational Achievement - скраћено IEA), а ТИМСС се бави истраживањем. Наиме, осим тестова из математике и наука које решавају основци, узимају се и други подаци о ученицима, о њиховимпородицама, настави  и наставницима који им предају, дисциплинии и општем успеху, једном речју - образовни контекст. Ти подаци омогућавају да се резултати тестова проучавају са различитих гледишта, укрштена са другим добијеним подацима, и на тај начин изведу закључци на основу којих се могу предузимати мере за обезбеђење квалитета. Будући да се тестирања спроводе периодично, образовни систем може да прати кретање напредовања током времена и на основу тога доноси одређену стратегију за побољшање или промену.
Ова књига представља резултате управо таквог истраживања након тестова и давањем смерница за превазилажење стања на боље. Истраживањем резултата се бавио наш Институт за педагошка истраживања. У књизи су приказани резултати тестирања спроведеног 2015. године у основним школама на одабраном узорку преко 1000 ученика 4. разреда, њихових учитеља, директора и родитеља.

Контекстуална питања и занимљиви подаци из образовног контекста

Тестови из математике и природних наука садрже задатке три нивоа сложености: 1. познавање чињеница (знање), 2. примена знања и решавање проблема, 3. резоновање тј. превазилажење решавања рутинских проблем и продор у домен комплексних садржаја.
Осим тестова, ученици, родитељи, наставници, директор попуњавали су тзв. контекстуалне упитнике који указују на везу постигнућа и образовног контекста. Управо ти подаци су најзанимљивији јер пружају школи могућности да делују.
Рецимо, најзанимљивије откриће за наше учитеље може да буде то да је тестирање показало да на успех ученик утичу индивидуалне карактеристике и породични контекст (статус породице, образовање родитеља, клима за учење, образовни ресурси код куће) далеко више него квалитет разредне наставе. Ово наравно не значи да је школа немоћна јер школа може да предузме активности којима може да образује родитеље и утиче на њих у смислу стварања погодне климе за учење и код куће, развијање радних навика и слично.Сви знамо, а истраживање је потврдило да дисциплина у изостанци ученика директно утичу на смањење образовних постигнућа. И овде изгледа да у школи руке завезане, јер родитељи правдају изостанке, али је школа донекле и дужна да предузима различите мере за смањење броја изостанака. У књизи се чак могу наћи предлози шта школа може да предузме.

Практична вредност садржаја књиге за наставнике и сараднике

Одмах да кажем, у књизи нису дати сами тестови, они се на сајту Института за педагошка истраживања ( http://www.ipisr.org.rs ) могу наћи на засебним страницама.  Књига садржи резултате тестова, а посебно контекстуалних упитника у укрштене са резултатима тестова. Но највећа вредност књиге јесте што су њени стручњаци пописали и мере које школа може предузети да би побољшала овакве резултате.
Зато књига може да буде драгоцен извор и руководство новосонованим тимовима за обезбеђење квалитета и развој установе која се између осталог бави доношењем мера за унапређење постигнућа ученика.

На сајту ИПИС (Институт за педагошка истраживања Србије) представљена је књига и може се преузети у ПДФ-формату или је преузмите овде.
Comments