Иновације у настави

поставио/ла Славица Јурић 1. 7. 2015. 18:25   [ Ажурирао/ла 30. 6. 2018. 12:37 Сл. Јурић ]
Младен Вилотијевић, Иновације у настави
Врање, Учитељски факултет, 2008.

Књига Младена и Наде Вилотијевић, у издању Учитељског факултета у Врању, универзитета у Нишу, садржи језгровит опис иновативних типова наставе и метода: развијајућа настава, искуствена и витагена настава, пројектна настава, модуларна настава, хеуристичка, настава на даљину, смисаона вербална настава, компјутерско-информативна настава, претичућа, продуктивна настава, личносно усмерена настава, тимска настава, микро-настава.

Сваки од типова наставе праћен је библиографијом, уз неке су приложени и примери. С примерима или не, опис сваког од ових иновативних типова наставе, може бити подстицајан за наставнике да се и сами препознају, уколико користе неке од метода, или окушају, уколико их не користе, а чине им се примењиви.

Comments