Шта садржи извештај

поставио/ла Славица Јурић 1. 7. 2015. 18:20   [ ажурирано 2. 7. 2015. 09:55 ]

Писани извештају подносе се, махом, о раду за одређени временски период, али можемо га писати и по завршеном послу, тј. пројекту и предати налогодавцу тог посла. Писане извештаје подносе сви званични органи, већа, активи, тимови, комисије, организације… Извештај се пише увек на основу плана и записника, али никада није само пуки попис и статистика. Извештај  садржи:
  • у самом наслову име органа/ тела/ тима… и период или тему о којој се извештај подноси;
  • број или имена чланова / сарадника укључених у акције, и број састанака у одређеном временском периоду који обухвата извештај;
  •  списак и опис активности које су предложене и спроведене, али и оних које нису спроведене, са разлозима због којих нису остварене, временску динамику тих активности;
  • процену известиоца о успешности / неуспешности рада / активности;
  • анализу рада / и предлог мера побољшања рада;
  • краћи нацрт за будући рад односно предлоге за даље напредовање;
  • место, датум писања извештаја;
  • потпис и функцију известиоца.

Да би извештај постао званичан документ треба да се са њиме сложе сви учесници и да се усвоји гласањем.Comments