Статистика 2014/ 2015.

поставио/ла Сл. Јурић 27. 7. 2015. 15:00

Г О Д И Ш Њ А    С Т А С Т И К А

УЧЕНИЦИ

1

2

3

5

6

7

8 лект

8 бел.

9

слик.

некњ

праз

септембар

2

 

 

1

1

5

160

72

3

85

 

29

октобар

1

1

 

2

2

3

373

195

10

142

3

92

новембар

 

 

 

1

3

4

151

81

1

63

 

61

децембар

1

 

 

3

 

2

85

79

5

61

2

45

јануар

 

 

3

 

 

 

99

38

13

31

 

25

фебруар

 

 

3

 

 

 

135

84

10

84

 

48

март

 

 

 

 

 

2

146

100

19

92

 

35

април

 

 

 

 

1

 

97

69

2

45

 

36

мај

 

 

 

 

 

 

107

43

 

61

 

178

јун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

јул

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

укупно

4

1

6

7

7

16

1353

761

63

664

5

646

 

НАСТАВН.

1

2

3

5

6

7

8

некњ.

9

праз.

 

 

септембар

 

 

149

 

 

 

6

5

 

77

 

 

октобар

 

2

20

 

 

 

9

3

 

8

 

 

новембар

 

 

4

 

 

 

2

 

 

2

 

 

децембар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

јануар

 

 

4

 

 

 

1

 

1

3

 

 

фебруар

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

 

 

март

 

 

1

 

 

 

4

 

 

5

 

 

април

 

1

 

 

 

 

2

 

 

7

 

 

мај

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

јун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

јул

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

август

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

укупно

 

3

183

 

 

 

24

9

1

141

 

 Comments