Статистика

Школска библиотека има своју дневну, месечну и годишњу статистику позајмљених књига. Статистика читаности води се само за позајмљене књиге или изворе, док се друге услуге прате и описују. Анализом статистике утврђују се потребе, пораст или слабљење интересовања за одређене области. Статистика знатно помаже при планирању рада, осавремењивања рад и набаци. Софтвер за библиотечко пословање омогућава и сложенију статистику, по узрасту, жанровима, ауторима и другим параметрима, али је у малим библиотекама какве су школске довољно да се ослони на посматрање и праћење од стране библиотекара.

Универзална децимална класификација (УДК)

По светским стандардима, комплетно људско знање разврстано је у области које су означене одређеним бројевима од 0 до 9 па се због тога и назива универзална децимална класификација.
    0  опште знање
    1  филозофија и психологија
    2  религија
    3  друштвене науке
    4  језик
    5  природне науке и математика
    6  технологија и примењене науке
    7  уметности
    8  књижевност
    9  географија и историја
Осим ових главних бројева, користи се низ помоћних у комбинацији са знацима (тачкама, заградама, цртицама) и словима. Сваки од тих знака и бројева има одређено значење. То је тајна оних бројева које се налазе на вињетама на корицама и насловној страни сваке књиге. Најједноставније, "декодирањем" тих бројки о књизи можемо сазнати штошта и без читања: на ком је језику написана, којој области припада, којег је жанра итд.  
Дневна, месечна и годишња статистика води се по УДК систему.   
Учланцима који следе, објављујемо годишњу статистику, закључке о читаности, интересовањима и потребама корисника библиотеке који су настали посматрањем, опсервацијама, изјашњавањима и слично.

Статистика 2018-19.

поставио/ла Сл. Јурић 16. 9. 2019. 07:59   [ ажурирано 16. 9. 2019. 08:00 ]

дневна, месечна и годишња статистика у школској 2018-19. години

Статистика 2018-19.


Статистика 2016-17.

поставио/ла Сл. Јурић 12. 9. 2017. 04:37

Статистика2016.17.


Статистика 2015-16.

поставио/ла Сл. Јурић 12. 9. 2017. 04:34

Статистика 2015-16 ‎


Статистика 2014/ 2015.

поставио/ла Сл. Јурић 27. 7. 2015. 15:00


Г О Д И Ш Њ А    С Т А С Т И К А

УЧЕНИЦИ

1

2

3

5

6

7

8 лект

8 бел.

9

слик.

некњ

праз

септембар

2

 

 

1

1

5

160

72

3

85

 

29

октобар

1

1

 

2

2

3

373

195

10

142

3

92

новембар

 

 

 

1

3

4

151

81

1

63

 

61

децембар

1

 

 

3

 

2

85

79

5

61

2

45

јануар

 

 

3

 

 

 

99

38

13

31

 

25

фебруар

 

 

3

 

 

 

135

84

10

84

 

48

март

 

 

 

 

 

2

146

100

19

92

 

35

април

 

 

 

 

1

 

97

69

2

45

 

36

мај

 

 

 

 

 

 

107

43

 

61

 

178

јун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

јул

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

укупно

4

1

6

7

7

16

1353

761

63

664

5

646

 

НАСТАВН.

1

2

3

5

6

7

8

некњ.

9

праз.

 

 

септембар

 

 

149

 

 

 

6

5

 

77

 

 

октобар

 

2

20

 

 

 

9

3

 

8

 

 

новембар

 

 

4

 

 

 

2

 

 

2

 

 

децембар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

јануар

 

 

4

 

 

 

1

 

1

3

 

 

фебруар

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

 

 

март

 

 

1

 

 

 

4

 

 

5

 

 

април

 

1

 

 

 

 

2

 

 

7

 

 

мај

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

јун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

јул

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

август

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

укупно

 

3

183

 

 

 

24

9

1

141

 

 1-4 of 4