Правила коришћења

Кућни ред библиотеке

 • Учлањене у библиотеку је бесплатно за све запослене и ученике, као иродитеље. У школску библиотеку се уписујеш само једном, а не сваке године као у градској библиотеци. Члан си библиотеке док не завршиш или не напустиш школу. 
 • Кад уђеш у библиотеку, прво се обрати библиотекару, казујући разред, име и презима тј. читалачки број, без обзира враћаш ли књигу или си дошао да је узмеш.
 • Ако књиге бираш сам, не претураш по њима, него сваку вратиш на њено место.
 • Пошто си изабрао књигу, дајеш је библиотекару. Књигу коју враћаш, такође дајеш библиотекару, не остављаш је сам на њено место.
 • Можеш узети две књиге и задржати месец дана с могућношћу продужења на још месец дана.
 • Постоје књиге (енциклопедије, речници и други приручници) које се не износе, него само читају у библиотеци и подаци из њих преписују или фотокопирају.
 • Ако књигу изгубиш или задржиш преко рока, доносиш поклон-књиге тј. одговарајућу замену за изгубљену књигу или биваш исписан из библиотеке.
 • Позајмљене књиге чувај, а похабане дотерај.
 • У библиотеци се тихо и пристојно понашаш.
 • У библиотеку не улазиш с ужином да не би замастио књиге и мрвио.
 • Можеш постати и члан Клуба читалаца или Библиотечке секције.


Правила коришћења БИЦ


Правилник о организацији и раду.


Comments