Дезидерата

Дезидерата (неки кажу и дезидерат) је листа жеља, потреба или услова које је потребно испунити или набавити (Велики речник страних речи и израза, Шипка-Клајн, 2006, стр. 323). У библиотекарству такве листе имају важну улогу при планирању набавке књига, чланака, наставних средстава и извора знања током неког временског периода. Пример дезидерата једне књижарско издавачке задруге је дезидерат задруге Бараба. Због тога формирању дезидерата увек претходи испитивање потреба корисника и утврђивање пририотета. Због тога на овој страници постављамо упитник за кориснике - наставнике и/ или ученике који ће испитати њихове потребе и електронским путем; дезидерата или план набавке у текућој години.
 
Comments