Корисници

Школска библиотека је мала институција у великој институцији - школи. Подједнако служи наставницима и ученицима, а по потреби и родитељима, бившим ђацима и грађанству који су корисници и потенцијални корисници школске библиотеке. Она је место за учење и усавршавања (наставника), наставе и ваннаставних активности; центар информисања; извориште културних манифестација и догађаја... Због тога има своја правила коју корисници поштују, и специфичну атмосферу коју корисници стварају. 
ШКОЛСКА 2017-2018.

Радно време библиотеке

Типови корисника школске библиотеке