Брзина читања 2020-21.

поставио/ла Сл. Јурић 13. 5. 2021. 05:22   [ ажурирано 4. 6. 2021. 02:25 ]
Друштвена дистанца и другачији режим рада оставили су стручним срадницима мало више простора током 2020-21. године.
Школски педагог Ксенија Краљ и библиотекарка искористиле су ову годину
да тестирају брзину читања свих ученика школе у школској 2020-21.

Истраживања показују да је брзина читања у директној вези са квалитетом образовања, па је мерење брзине читања најбржи и релативно лаган метод за дијагностификовање квалитета образовања. Тестирање брзине читања не бави се разумевањем прочитаног нити техникама читања. Желели смо да добијемо обичне резултате броја прочитаних речи у минути. Циљ нам је био да започнемо дугогодишњо и сукцесивно праћење развоја ове вештине што подразумева да сваке или сваке друге године меримо брзину читања свим ученицима. На основу поређења резултата моћи ћемо да изведемо одређене закључке. 

Шта подразумева стандардни тест у брзини читања

Тестирање је спроведено стандардизованим текстом - речи поређане у табеле од једносложних ка сложеним, уз то, одштампаним све ситнијим и ситнијим словима. Задатак ученика је да читају те речи што брже, али тачно, један минут. Бележили смо број прочитаних речи у минуту и број грешака у читању (не и у акценту) у упоредне табеле, које нам омогућавају да напредовање ученика пратимо сваке године.
Стандарди за ученике по узрастима (просечне нормалне вредности - оптималан број прочитаних речи у минуту):
 1. разред: 35-45
 2. разред: 45-59
 3. разред: 60-69
 4. разред: 70-74
 5. разред: 75-79
 6. разред: 80-84
 7. разред: 85-89
 8. разред: 90-120

Резултати и закључци

Добили смо занимљиве резултате, од којих износимо најбитнија запажања:
 • Ученици 1. и 2. разреда у просеку и скоро сва одељења (осим одељења II 4 које је испод оптимума)  имају оптималне резултате, тј. постижу задати стандард у брзини читања. Ученици свих осталих разреда имају резултате ниже од стандарда, не много, али ипак ниже. Изузетак чине ученици IV 4 и VII 3 који су ипак постигли стандард. Ово није весела чињеница, али одступања од стандрад по одељењима нису превелика, па можемо претпоставити да је реч о недовољном вежбању читања, а не о одсуству вештине. Успех 1. и 2. разреда, пак, можемо довести у везу са већом мотивисаношћу и заинтересованошћу млађих ученика, те развојним карактеристикама деце тог узраста, као и програмским захтевима и методиком рада у овој области на том узрасту. 
 • У већини одељења има приближно уједначен број ученика који превазилазе стандард и оних који су испод стандарда. То нас наводи на закључак да су одељења формирана уједначено.
 • За свако одељење и разред можемо да направимо кривуљу која показује стање и тенденцију у брзини читања Рецимо, за 2. разред та кривуља изгледа овако: 

 • Само у 8. разреду нема ни једног ученика који су надмашили стандард преко 120 речи у минуту. Поређењем ученика који премашују стандрад, закључујемо да што су старији, све је мање оних који читају натпросечно брзо. Највеће позитино одступање има ученица 1. разреда Анеђелија Тица која чита на нивоу 7. разреда. Најуспешнији ученици у брзини читања по разредима (први број је резултат који су остварили, а друга два после косе црте је прописани стандард):
  • Тица Анђелија I 3 :                87 / 35-45
  • Сувара Филип II 3:                82 / 45-59
  • Прица Вук  III 4 :                    85 / 60-69
  • Кутањац Василије IV 4 :           87 / 70-74
  • Ђурић Вукашин V 2:                94 / 75-79
  • Попов Милош VI 2 :                107 / 80-84
  • Момчиловић Андријана VII 2 : 104 / 85-89

Comments