ИФЛА кодекс

Међународно удружење библиотекара у августу је усвојило етички кодекс за библиотекаре и информационе стручњаке.
Наши библиотекари су га превели, а спрам њега су дали предлог за Етички кодекс библиотекара Србије.

Comments