Есеји о библиотекарству


Два позната есеја, један беле хамваша, други Ортеге и Гасета,  заслужују да се нађу на почетку сваког промишљања професије библиотекара. О њима и поводом њих размишљала је библиотекарка давно и нема ништа ново да каже поводом тога.
Достојанство професије - цврчак, мрав или црв